Siælens Sang-Offer, 3. utgave, del 1

Tekst og paginering er hentet fra Samlede skrifter I.

[Forord]
   - del 1
   - del 2

Til Læseren

En Aandelig Sang

(Siungis som Vdi din store Vrede)

(Siungis som Hiertelig jeg nu lengis etc.)

(Siungis som O høyeste Gud vor Allerkieriste HErre)

(Siungis som Vil Gud vor HErre ey med os staa)

(Siungis som Kommer til mig sagde Guds Søn)

(Siungis som Jeg ved it Evigt Himmerig)

(Siungis som Nu vel-an vær frisk til Mode)

Gudelig beredelse til HErrens hellige Nadere

Tacksigelse effter Christi hellige Legoms og Blods Annammelse

En Sang om Døden