Lorentz Dietrichson (1834-1917)
dietrichson (tekster):

Lorentz Dietrichson skrev den første omfattende norske litteraturhistorien, "Omrids af den norske poesies historie" (1866-69). Men det var som kunsthistoriker han gjorde sin største innsats. I 1875 opprettet Stortinget en ny lærestol i kunsthistorie ved universitetet for ham. Hans erindringer "Svundne tider" (1896-1917) regnes som et hovedverk i norsk memoarlitteratur. Her forteller han om sitt eget liv, om reiser, om datidens kulturpersonligheter og om arbeidet med å grunnlegge norske kunstinstitusjoner.