Fra de Stummes Leir

Tekst og paginering er hentet fra Samlede verker, bd. 2.

I. Kvinden i Literaturen (1ste Afdeling.)
  - Indledning
  - Fremmede Forfattere
  - Fremmede Forfatterinder
  - Fædrelandske Forfattere

  Kvinden i Literaturen (2den Afdeling.)
  - Arbeiderliv
  - Til Goethedyrkelsen
  - Et Tilbageblik paa Lytton Bulwer
  - "Lord Byron" af Karl Elze
  - Marie Grubbe
  - L'homme-Femme af Alexandre Dumas
  - En aarhundredets Tantalus

II. Breve og Tilegnelser til forskjellige
  - Til Fru Ibsen
  - Til August Bournonville.
  - Brev til M. Ernest Legouvé
  - Et Brev til Digteren H. C. Andersen,
  - Til Hr. B. C., Forfatteren af Øiebliks-Fotografier
  -   - del 1
  -   - del 2