Sidste Blade, 2den og 3dje Række (1872)

Tekst og paginering er hentet fra Samlede verker, bd. 2.

Om Forfattere og Forfatterskab
  - del 1
  - del 2
  - del 3

Om forskjellige Ting
  - del 1
  - Til Hedevig Maribo, født Sonnenleithner
  - del 3
  - del 4

Om Kvinden og hendes Stilling
  - Indledning
  - del 2
  - del 3

Dyreskikkelser

Dikt: Hvile, Per Skytte og en gammel Kjærring, To Ruiner, Den Hjemvendte, Til Tina Steenstrup

Urner og Cypresser

Dikt: Natalie Diriks, Josephine Welhaven

Tre Kongemonumenter
  - del 1
  - del 2
  - del 3
  - del 4

Engle og Drenge