Sidste Blade, 1ste Række (1868)

Tekst og paginering er hentet fra Samlede verker, bd. 2.

Brev til fru Amalie Munch (forord)
  - del 1
  - del 2

Berlins Gader
  - del 1
  - del 2

Museet alligevel

Besøge eller ikke besøge?

Tyske Forfatterinder

En Aften i Charlottenburg

Pensioner i Paris

Tre Dage i Versailles
  - I
  - II
  - III
  - IV

Afskedsstemning

Ikke hjemme

Det smukkeste Billede

Aldrig fornøiet - altid fornøiet

En Barneerindring

Mere fra Paris
  - del 1
  - del 2
  - del 3
  - del 4