En undersøisk Debat

Tekst og paginering er hentet fra Samlede verker, bd. 2.

Forord

Forhandlinger i det undersøiske Parlament den 1ste i Fiskemaaneden

Forhandlinger i det undersøiske Folke-Parlament den 3dje i Fiskemaaneden