Fortællinger (1861)

Tekst og paginering er hentet fra Samlede verker, bd. 1.

Kongsgaard

Langs Andelven
  - [uten tittel]
  - Historien om den forladte Prinsesse

Prinsesse Killinkas Veninde

Et Gjensyn

Forskjellige Glæder

Oktoberfantasier
  - del 1
  - del 2