Senere Optegnelser og Breve vedrørende Camilla Wergelands Ungdomshistorie

Tekst og paginering er hentet fra Dagbøker og breve, bd. 1.

  - del 1
  - del 2
  - del 3