Efterslæt (1837-1895)

Tekst og paginering er hentet fra Samlede verker, bd. 3.

Otte Dage I Hamburg
  - del 1
  - del 2
  - del 3

Dikt: Den vender tilbage den gamle Fest, Til Natalie Munch, I Haven, Da Marie Kaltenborn var død, Søkaptein, Jernverksbestyrer P. Steenstrup og Hustru, Født Collett. Paa deres Sølvbryllup 2den April 1860, Til den Anonyme, Til Elise Birch

Til Hds. Maj. Enkedronning Josephine 6te Juli 1874

Tak for igaar

Literær Kritik

Et lyst Billede i en mørk Ramme

Til Pariserkuskene

Korrespondance fra Italien

Kvindespørgsmaalet og - Sporvognskuskene

Vær ikke grusom mod Dyrene

Breve d'outre tombe

Til Christian Richardt

Tante Bines Betragtninger

Gadeliv

Spildte Bestræbelser

Et Mindesmerke over A. Munch!

Vor store lille By

Fra en Husmoder

Brev til Digteren Ibsen

Til den frisindede Studenterforening

Til Fru W. M.

Brev til Fru Laura Kieler

Europæerne kontra de Konservative

En Imødegaaelse
  - del 1
  - del 2
  - del 3

Et Ord til Familiehjemmene
  - del 1
  - del 2

Fransk Komedie

En Protest

Norske Mødres Angst for, at Strindberg skal faa Indpas i vor Literatur, beroliget

Kjærlighed er aldrig for haard

Landliv og Badeliv

I Fængslet paa Munkholmen

Ogsaa et lidet Ord derom

Brev til Fru H

C. C. [om Kvindekongressen i Washington]

Ogsaa en Stemme i Raadet fra en stemmeløs

Til den 21de Januar 90

Om Anonymitet

"Galeotto" i Norden

Et gammelt Minde fra Kjøbenhavn

Brev til Bror Johan i Boston

C. C. [om Stemmeretssagen i Stortinget]

C. C. [om Hammerfest-Branden]

C. C. [om Kvindens Andel i Forbrydelser]

Lidt Wergelandiana
  - del 1
  - del 2

Et Forslag

Vor Hovedstad
  - del 1
  - del 2

En Hilsen til Dyrebeskyttelsesforeningen

Til John Paulsen

Tak for Festen

Hilsen til Agathe Bacher-Grøndahl

Vakte Minder

En sen, men fornøden Redegjørelse