Mod Strømmen, Anden rekke

Tekst og paginering er hentet fra Samlede verker, bd. 3.

Forord

Udefra hjemad
  - Syttendemaitale holdt i Kunstnerkredsen i München 1877
  - Monte Pincio og nede i Byen
  - En Sammenligning
  - Et Sygehjem i Paris
  - En Dobbeltberømthed
  - Paris før og nu
  - En Festdag i Pensionen
  - Til Venner i Kjøbenhavn
  - Et velment Raad til vore Partiførere hjemme
  - En Nat i Rosenborg Have
  - Christiania Promenader
  - Paa gamle Tomter
  - Fra Anton Schweigaards Hjem

Tanker og Monologer
  - En Forbøn
  - Fra mit Sygeophold i Klosteret
  - Et Interiør i et moderne Velstandshus
  - Nogle Selvbetragtninger
  - Til Henriksmindet
  - Det frygteligste, der tænkes kunde
  - En egen Smag
  - Hvad er det rigtige?
  - Den sidste Sten

Den dunklere Side
  - Til bedre Forstaaelse
  - Den nye Opdagelse
  - Kritikken og Kvindesagen
  - Den naturalistiske Roman
  - Høire og Venstre
  - Før og Nu
  - En rar tysk Husmoder
  - Vi kommer efter
  - De ærlige Chinesere
  - Underlige Modsætninger
  - En Nutidskavaler i Balsalen
  - Ude og Hjemme
  - Læger eller ei
  - Brev fra en ung Klodebeboerske til en Korrespondentinde i Maanen
  - Man skal ikke studse over noget
  - Kvindesagens Stilling i Norge
  - Fra Misantropen til den syge
  - Sport
  - Kvindelig Selvtægt
  - Ekko i Ørkenen
  - Et Skriftemaal

Efter Læsningen
  - "Om Erindring og Fantasi"
  - Under Lægekongressen
  - I de franske Romaner
  - Den ældre franske Roman
  - Et fransk Hjertesuk
  - Fra Napoleonstiden
  - "I Paradiset". Af Paul Heyse
  - En Romanfeuilleton
  - Til et Sted i Heegaards "Om Intolerancen"
  - En Replik til Hr Gosse
  - En ny Faktor i Bevægelsen
  - "Barnemordersken"
  - Et uforligneligt Ord af Georg Brandes
  - En Ibsensk Helt
  - Henrik Ibsens "Gjengangere"
  - "En Malstrøm" af Jonas Lie