Mod Strømmen, Første Række

Tekst og paginering er hentet fra Samlede verker, bd. 3.

Fortale

Hjemlige Tilstande, Første Række
  - Indledning
  - Vort Festliv
  - Forlovelser
  - Husmoderen skal spare
  - Frisk Luft
  - En Parallel
  - I Læsesalonen
  - Landets vigtigste Stiftelse
  - Breve fra Christiania
  - [Efterskrift til Breve fra Christiania]
  - Et Gjenmæle

Hjemlige Tilstande, Anden Række. Smaabilleder i Konewkas Maner.
  - Enker
  - Forkjæmperinden
  - En Sørgefest
  - En Modsætning
  - Hvad skal det blive til?
  - Et Valg
  - Første og sidste Gang
  - Et Samfundsmord

Almindelige Tilstande
  - Mod Strømmen! "Kjærringa mod Strømmen"
  - Indledning
  - Privilegerede Rovmord
  - En italiensk Retsforhandling
  - Breve fra Pariserudstillingen
  - Ved Vendepunktet