Blandede Digte

De fire fortrinligste Fortrin

Eventyr, fortalt over Bordet

Under Tullins Portrait

Inscription over Bergens Sygehuus

Til Grevinde Schulin

I Anledning af Skibet i Island

I et Exemplar af Ordinations-Høitidelighederne den 10de Mai 1804

I et Exemplar af Forfatterens Ordinationstale

Inscription paa en Moders Brudegave til sin Datter

Fragment af et Stykke i Hr. L. Sagens Stambog

Til Elen Brun paa hendes 15de Aars Fødselsdag

Prolog ved Theatrets Aabning 1807

Velkomst, fremsagt fra Korskirkens Prædikestoel 1810

Herr Regiments-Feldtskjær Schwindts Salarium

Nogle Ord i Anledning af det Stiftamtmand Christie til Ære stiftede Legat