Selskabssange

Norges Herlighed

Den norske Vinter

Min Smag

Fædrene-Skikke

Parodie & c.

Mod Mammelukker

Istedet for Desertviin

Et Impromptu

For en Ven fra Landet & c.

Til en ung reisende Ven

Udsigter fra Ulrikken

En Sang fra det Høie

Farvel min Ven Rennord

Til en Officeer af Landetaten

Til en Officeer af Søetaten

Ingen Klubsang

Et Familiestykke. Masculini Generis

Et Ditto. Fæminini Generis

Repliqve til Stadsphysicus Buchner

Til Kammerherreinde Hauch

Til Kammerherre Hauch

Til Stadsphysicus Buchner paa hans Fødselsdag den 29de Febr.

Communicationen

Over Birkedommer L. Rennords Kjelder

Bryllupssang til en Candidat i Theologien

Den Norske Gut

Fred og Roe

Norges Skaal