Menneskemalerier

En øm Faders Betragtning ved sin dødfødde Søns Liigsteen

Syv Hænder om een Krands

Syv sønderslidte Baand, flettede til en Krands paa Lovises Grav den 22de Novbr. 1779

Jægers Minde

Ahlert Hysings Eftermæle

Over Frue Fasting

Ved en Vens Død

Over en Søn af General-Krigs-Commissair Gyldenkrantz

Portrait af Madame Jordan

I Anledning af Frue Statsraadinde Krohn

Over Mad. Paludans Død

Over Assessor og Foged Nagel

Paronomasie over afg. Major Storm

Betragtninger ved de Besch's Grav

Paa Pladen
   - Over Justitsraad Lyder Schults
   - Over Jomfrue Gjerts
   - Over Generallieutenant J. J. v. Fasting
   - Over Hofagentinde Christ. Benedicta Jansen
   - Over Hans Ruus Martens
   - Over Jomfrue Dorthea C. Rieck
   - Over Frøken Barbara M. Risbrich
   - Over Mad. Barbara M. Andersen
   - Over Joachim Schrøder
   - Over Stiftamtmand og Ridder Schouboe
   - Over Kjøbmand Jan Svane

Tanker ved en Moders Død

Kammerraad Helmer Meinche som Borger, Fader og Christen

Gunnild Iversdatter

Ved Hans J. Jordans Død

Til Mad. Lucia M. sal. Erichsen i Anledning af hendes Mands Død

Paa Pladen
   - Over Johan N. Rolfsen
   - Over Tønnes Rolfse
   - Over Frue E. G. Gyldenkrantz

Ædel Tvist mellem fire Qvinder ved den femtes Grav

Paa Pladen
   - Over Cath. Erichsen, fød Brun
   - Over Bergenseren Thodal

Sang ved Bispinde Friis's Grav

Ved et meget religiøst ugift Fruentimmers Død

Jephta Datter eller Forældres Klage & c.