Til det Kongelige Huses Ære

Til Prinds Carl af Hessen, 1783

Cantate, opført paa det nyttige Selskabs Forsamlingssal i Bergen den 11te October 1775

I Anledning af den 25de Septbr. 1785

En Bjergmands Sang paa Røraas, 1788

Ode til Hans Kongl. Høihed Kronprindsen, 1788

Sang over Bordet paa Nygaard i Anledning af den 14de Septbr. 1790

Sang i Logen: Carl til den norske Løve, 1789

Paa Kronprindsens Fødselsdag 1791

Paa Kongens Fødselsdag 1791