Absalon Pederssøn Beyer (1528-1575)
 Beyer (tekster):

var en av de mest sentrale personlighetene i humanistmiljøet i Bergen. Tre skrifter fra hans hånd er bevart. Dagboken (eller Bergens Kapitelsbok som den også kalles) inneholder korte notiser om dagliglivet i Bergen fra 1552 til 1572. Mange av opptegnelsene fra de første årene er skrevet på latin, men fra juni 1561 er dagboken hovedsakelig skrevet på datidens dansknorske skriftspråk. I 1566 ble han slottsprest på Bergenshus hos Erik Rosenkrantz, og det er antakelig på oppdrag fra ham at "Om Norigs Rige" ble skrevet. I takknemlighet til Geble Pedersson, onkelen som bekostet presteutdanningen hans, skrev han "Oration om mester Geble", Norges første biografiske skrift. På Beyers tid var det norske talemålsgrunnlaget fremdeles sterkt, og det preger skriftene hans.