Norske Folke-eventyr II

Tekst og paginering er hentet fra Norske Folke-eventyr II (1904).

De tre Søstre som blev indtagne i Berget

Om Risen som ikke havde noget Hjerte paa sig

Grimsborken

Det har ingen Nød med den som alle Kvindfolk er glad i

Askeladden som fik Prinsessen til at løgste sig

De tre Bukkene Bruse, som skulde gaa til Sæters og gjøre sig fede

Østenfor Sol og vestenfor Maane

Hønen som skulde til Dovrefjeld, forat ikke Alverden skulde forgaa

Manden som skulde stelle hjemme

Tommeliden

Haaken Borkenskjæg

Mestermø

Vel gjort og ilde lønnet

Tro og Utro

Per og Paal og Espen Askeladd

Kværnen som staar og maler paa Havsens Bund

Jomfruen paa Glasberget

Smørbuk

Store-Per og Vesle-Per

Lurvehætte

Buskebruden

Kjætten paa Dovre

Bonde Veirskjæg

Det blaa Baandet

Den retfærdige Firskilling

Han Far sjøl i Stua