Andreas Bull (1746-96)
 bull (tekster):

Andreas Bull skrev både dikt og økonomiske avhandlinger. Avhandlingene hans er preget av patriotiske og fysiokratiske synspunkter. I debutarbeidet hans, "Undersøgelse om en Forbedring i det Norske Skov-Væsen" (1780) gir han råd for hvordan skogen i Norge bør stelles og utnyttes. "Oekonomiske Tanker om Fabrikvæsenet og raae Produkters Forarbeidelse i Landet" ble trykt i 1786. I dette skriftet viser han hva slags økonomiske muligheter som ligger i Norges råvarer. Han peker på at landet ikke har ekspertise nok til å utnytte ressursene pga mangelen på all typer høyskoler. Boka inneholder også mange opplysninger om Danmarks råvaretilgang.