Bergen Museum

Per Fetts serie "Førhistoriske minne på Vestlandet"