Tilbake

 Folkeviseautomaten
olkeviseautaten var laga til jubileumsutstillinga 'Kalmarunionen 600 år' og er ei elektronisk utstilling som presenterer eit lite utval norske folkeviser.

På utstillinga var Folkeviseautomaten montert på ein eigen frittståande PC med trykkfølsam skjerm. Vi trong derfor ikkje ta omsyn til eit langsamt nettverk. Vi val derfor å nytte stort format og mykje grafikk. Folkeviseautomaten er best på ein skjerm med minimum 1024*768 punktar. Av omsyn til folk med mindre skjermar har sidane nå også rullesjaktar. Det forstyrr formgjevinga og var ikkje med i den originale utstillinga.

Lydfilane er også tekne bort. Vi arbeider med å få lov av NRK til å presentere lyden på nettet.
Kven står bak utstillinga             Korleis ta seg fram